201509141442211103P9LoNyPY201509021441226820IsyhY4XB2015083114410269991JbZUhzt

Välkommen till Endolink

Endolink är sedan 1994 leverantör i Sverige av spol-sugutrustning för laparoskopi.
En designmässig utveckling har nu möjliggjort system med lägre kostnad. Detta gäller även för 5-10mm portar och nya tillbehör som:

T-lift för fixation av vävnad och bukorgan
Presentation av operationsfältet i lilla bäckenet och manipulator för laparoskopisk hysterektomi.
Traditionella instrument har utvecklats för engångsanvändande med bibehållen funktion.

Våra produkter gör skillnad för arbetsförhållandet i dagens operationssal, där höga krav på funktionalitet,ergonomi och patientsäkerhet skall upprätthållas. Varje avbrott på grund av dåligt fungerande enklare utrustning för spol-sug kan bli kostnadsdrivande och riskfyllt.

Leverantörer:
VECTEC
LOCAMED
Geyser Endobloc Mikroland

Våra leverantörer

VECTEC

Produkter för laparoskopisk kirurgi.

VECTEC Produkter

LOCAMED

Produkter för laparoskopisk kirurgi.

LOCAMED Produkter

Exempelprodukter

Spolsugsystem med god design till reducerad kostnad
Sårhake av rullplastdesign
Endoboy