Användarreferenser

Användar referens:
Gunnar Edlund, överläkare, kir klin, Östersund.
Medicinskt ledningsansvarig för övre G-I, laparoskopi och endoscopi:

Detta spolsystem har fungerat klanderfritt under många år och varit till ovärderlig hjälp vid vissa laparoskopiska ingrepp. Vid t.ex. akut cholecystit är jag tämligen övertygad om att många operationer svårligen kunnat slutföras utan ett mycket effektivt sug-spolsystem. Vi har haft förmånen att få en specialdesignad spolprob (extra lång) beroende på att vi sätter ena porten långt upp till vänster på buken och detta har varit till stor hjälp. Vid enklare ingrepp där man bara behöver en liten spolmängd och där inga större blödningar förekommer kan man säkert klara sig med en enkel sug-spol men vid svårare situtationer har detta system fungerat alldeles utmärkt och jag kan utifrån min fleråriga laparoskopiska erfarenhet rekommendera det. Under senare tid har systemet förändrats och blivit ännu enklare att sköta och det är positivt att det skett en produktutveckling.

Användarreferenser

ref-110153.jpg

Användar referens: Gunnar Edlund, överläkare, kir klin, Östersund. Medicinskt ledningsansvarig för övre G-I, laparoskopi och endoscopi: Detta sp...