Laparoskopi

Våra produkter gör skillnad för arbetsförhållandet i dagens operationssal, där höga krav på funktionalitet,ergonomi och patientsäkerhet skall upprätthållas. Varje avbrott på grund av dåligt fungerande enklare utrustning för spol-sug blir kostnadsdrivande och riskfyllt för patienterna.
Vi har sedan 1994 levererat högeffektiv spolsugutrustning, pneumatisk instrument och kamerahållare, Endoboy,
till svenska sjukhus.